Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.5.17 / dotaz č. 80622
Dobrý den prosím o poradenství , radu , případnou realizaci vytápění rodinného domu. Obytná plocha 650 m2 jde o starý patrový dům. Nové plastové okna, vytápění kotel na dřevo a kotel na uhlí. Jde mi o návrh řešení vytápění a ohřev vody jinou než stávající technologií s úsporou fin. prostředků a pracnosti s vytápěním Plocha střech je neomezená jde o velký statek.
Hezký den,

s ohledem na velikost plochy by bylo vhodné před vlastním návrhem nového zdroje tepla znát tepelné ztráty na vytápění domu. To by Vám nejlépe provedl výpočtem podle platných norem projektant vytápění. Také je vhodné se zaměřit na způsob vytápění jednotlivých místností (bytů) a zjistit, zda se nevyplatí provést tzv. zónování pomocí směšovacích stanic se samostatnými topnými okruhy. Tím lze získat rozdílné teploty topné vody v jednotlivých okruzích v závislosti na oslunění místností a jejich orientaci na světové strany.

Ke zdroji na tuhá paliva by měla být napojena akumulační nádrž, která zajistí efektivní provoz kotle a rezervu tepla na náběh otopné soustavy po nočním teplotním útlumu.Navíc nám zlepšuje komfort obsluhy a sníží spotřebu paliva (až o 35%).

Výjimku tvoří pouze speciální peletové kotle, které mají plynule regulovatelný výkon a dosahují stále vysoké provozní účinnosti i při jejich sníženém výkonu a díky standardizovanému ekologickému palivu (dřevní pelety) splňují také povolené emisní limity.

Na výměnu kotle je možno získat dotaci "tzv.Kotlíková dotace" od SFŽP, která je přerozdělovaná Krajskými úřady.

Dřevní pelety patří mezi palivo budoucnosti, protože se jedná o obnovitelný zdroj energie a navíc toto palivo lze automaticky dopravovat ze skladu paliva až do kotle. Také cena pelet je ve srovnání s ostatními palivy příznivá. Například v Horní Rakousku patří již dřevěné pelety mezi nejrozšířenější tuhá paliva používaná k výrobě tepla.

Na podporu vytápění a na ohřev užitkové vody se již dnes vyplatí instalovat termické solární kolektory a nebo fotovoltaické panely.

Solární termické kolektory dokáží nejen z cca 65% pokrýt potřebu tepla pro ohřev užitkové vody, ale i podpořit vytápění domu v topném i přechodném období, když je dostatek slunečního svitu a pomohou pokrýt až 25% potřeby tepla na vytápění domu.

Moderní beztlaký kolektorový okruh, tzv. drain-back systém není napojen přes žádný výměník tepla, protože je pomocí čerpadel řízených regulační jednotkou nasávána voda přímo z akumulační nádrže do kolektorového okruhu a to jen v případě, že jsou splněny přednastavené podmínky v regulační jednotce, pro efektivní ohřev vody v nádrži. Není potřebná expanzní nádoba ani nemrznoucí kapalina. Při mrazu nebo při přehřátí slunečních kolektorů se voda z kolektorů automaticky samospádem vypustí zpět do beztlaké akumulační nádrže. Systém se dvěma termickými kolektory, akumulační nádrží 500 litrů s řídící jednotkou stojí cca 200 tisíc korun.

V současné době je možno až do roku 2020 získat na tento systém dotaci v rámci programu SFŽP, Nová zelená úsporám.To platí i pro fotovoltaické elektrárny.

Pokud bude s ohledem na Vaše spotřeby elektřiny výhodné využívat FVE tak pro Vaši představu je potřebné například na instalaci fotovoltaické sluneční elektrárny o výkonu 1 kWp mít plochu střechy cca 8–10 m2 (podle typu pužitých fotovoltaických panelů). Za rok dokáže tato elektrárna vyrobit cca 1000 kWh elektrické energie.

Označení kWp (p = peak) je jednotka špičkového výkonu fotovoltaické elektrárny. Jedná se o výkon fotovoltaické elektrárny měřený při standardních testovacích podmínkách (STC = Standard Test Conditions), které jsou: energie dopadá na fotovoltaický panel kolmo a má hodnotu E = 1 kW/m2, průzračnost atmosféry Am = 1,5, teplota článků T = 25°C.

Pro běžný rodinný dům je optimální instalovaný výkon fotovoltaické sluneční elektrárny cca 3 kWp (potřebná plocha je 24-30 m2). Pořizovací cena včetně montáže se pohybuje okolo 150 tisíc korun. Pokud budete chtít ostrovní fotovoltaický systém, jenž je zcela nezávislý na veřejné síti, budete si muset připlatit minimálně dalších cca 120 tisíc korun na baterie a regulátor dobíjení.

Jakým způsobem bude vše navrženo, bude záviset na Vašich finančních možnostech i na možnostech technického řešení na základě zjištěných skutečností, jak o výši tepelných ztrát objektu, tak také o spotřebách paliv a energií v domě.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Klotherm tisk