MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.5.17 / dotaz č. 81122
Dobrý den.
Zvažuji realizaci nádrže na dešťovou vodu pro splachování WC. Existuje řešení (ve kterém by samozřejmě bylo doplňování vody z vodovodního řadu v případě nedostatku dešťové vody), kde by v celém systému nemusela být v domě žádná jeho hlučná část?
Dobrý den děkujeme za dotaz. To není zcela standardní řešení, ale technicky se to vyřešit zřejmě dá. Po konzultaci se specialisty měření a regulace by bylo možné následující řešení. Hlavním nosným prvkem je řídící systém. Do zásobní nádrže dešťové vody by bylo nainstalováno snímání výšky hladiny, dnes různé možnosti od mechanických plovákových zařízení přes elektronická, dále by musela být provedena trubní odbočka z vodovodního řadu do této sběrné nádrže. Na toto potrubí by byl osazen ventil s elektropohonem (ať již solenoid nebo pohon motorický). Vše by pak bylo připojeno na silové elektro a spojeno s řídícím regulátorem. Funkce regulátoru by byla poměrně jednoduchá, při poklesu hladiny pod spodní sledovanou mez v nádrži by bylo dopuštěno z vodovodního řadu množství pitné vody na horní definovanou mez a pak by byl ventil opět uzavřen. Jediným zdrojem hluku by bylo při dopouštění vody by byl dopadající tok na hladinu, toto bych vyřešil zaústěním přívodní trubky v nádrži až ke dnu pod hladinu, tlak v řadu je dostatečný na vytlačení vody pod hladinou nádrže.
Veškeré ostatní zařízení by zůstalo stávající. Samozřejmě čerpací část z Vaší nádrže k WC musí být realizována čerpadlem a expanzní nádobou, toto je zdroj hluku, který nelze efektivně odstranit, ale je možné vyhledat místo v objektu, kde nebude hluk tolik obtěžující, je možná i realizace s čerpadlem umístěným v nádrži a tedy generujícím hluk v zemi v dostatečné vzdálenosti od pobytových prostor. Není vyloučena ani instalace v zakopané šachtě mimo objekt, kde se ale musí dbát na vyřešení problematiky proti možnému zamrznutí. Toto jsou již technicky poměrně složitá opatření a rozhodně bych doporučoval zpracování alespoň základního projektu profese voda.
S pozdravem EKIS Kladno.
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Marousek* - tisk