Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.7.17 / dotaz č. 83144
Dobrý den,
rád bych se Vás zeptal, již rok bydlíme v novostavbě z roku 2014 bytového domu v Pardubicích o cca 105 bytech. Dnes už jsou skoro všechny prodané. V příloze Vám zasílám fotografii měřáku tepla a vody, který tu máme ve stoupačkách.

Můj dotaz se týká vyúčtování tepla za rok 2016 a konkrétně na velké rozdíly mezi naměřenými hodnotami fakturačních měřidel na patě domu a poměrových v každém bytě.

Měřidlo vody na patě domu za rok 2016 naměřilo 3882,5 m3 vody. Poměrová měřidla v bytech v součtu naměřila 3122 m3 (1867 studená + 1255 m3 teplá) = rozdíl přes 24%. Je tento rozdíl cca 760 m3 nějak odůvodnitelný?

Měřidlo tepla (kalorimetr) na patě domu naměřil celkem 1283 GJ (356 388 kWh). Po odečtení energie potřebné na ohřátí teplé vody (0,3 GJ na 1 m3 vody) vychází spotřeba 906,21 GJ na vytápění. Poměrová měřidla tepla na vytápění v bytech v součtu naměřila 592 GJ (164 549 kWh) = rozdíl 53%. Je rozdíl přes 300 GJ také nějak odůvodnitelný? (Ztráty? Tak velké?)

Moc děkuji za odpověď!
Vážený pane,

podružné vodoměry pro byty mají obvykle horší přesnost, než fakturační měřidlo. Zejména při velmi malých odběrech (protékající záchod) se stává, že bytový vodoměr nenaměří nic, ale fakturační vodoměr skutečnou spotřebu zaznamená. Rozdíly v měření do 10 % jsou úplně normální. Ve vašem případě je rozdíl 24 % už docela velký, ale pořád to může být způsobeno jen přesností měřidel.
Samozřejmě si zkontrolujte, jestli někde není neměřený odběr (například voda pro úklid společných prostor domu). Případně je možné porovnat spotřebu jednotlivých bytů; pokud má nějaký byt neodůvodnitelně nízkou spotřebu, je možné, že se pokusil vodoměr ošálit.

Rozdíl 53 % u spotřeby tepla je zarážející. Rozdíl, daný opět různou přesností měřidel, by měl být do 20 %.
Důvodů může být více. Nejpravděpodobnější je, že skutečná spotřeba tepla na ohřev vody je vyšší, než 0,3 GJ/m3. Ztráty v cirkulačním potrubí bývají velké, protože investor domu ušetřil na izolaci rozvodů. Rovněž ztráty ve výměníkové stanici mohou být významné, protože i tady se na izolaci kašle.
Další možností je opět nějaký neměřený odběr (radiátory na schodišti a podobně). Doporučuji reklamovat vyúčtování a nechat si předložit podrobné podklady.

Pokud je spotřeba vašeho bytu významně vyšší, než v Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), který jste dostal při koupi bytu, je možné, že PENB byl zpracován špatně a vy jste byl při koupi bytu uveden v omyl. Každoročně vám tak vzniká škoda (platíte více, než jste na základě PENB očekával), tuto škodu lze vymáhat na tom, kdo vás v omyl uvedl.

Přeji příjemné bydlení!
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk