Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.8.17 / dotaz č. 84889
Dobrý den
uvažuji o solárním ohřevu vzduchu panelem na střeše RD. Lze teplo vést z půdy nevyužitím komínem do místností? Délka cca 6 m, a kde by byl umístěn ventilátor. Průměr komínu je 18 cm.
Díky
Hezký den,

pokud bude pro osazení potrubí teplovzdušného solárního panelu vyhovovat komínový průduch svým průměrem (to by mělo stačit pro Al potrubí o průměru 102 mm) a nebude do něho napojen žádný zdroj tepla a lze to tak provést. Ventilátor musí být nadimenzován tak, aby dokázal překonat odpor vzduchu třením v potrubí a také přirozený vztlak stoupajícího teplého vzduchu směrem nahoru.

Otvor zkrz střechu musí být o průměru 110 až 120 mm, abyste mohl protáhnout flexibilní hadici (PVC trubku) a průchod musí být dostatečně utěsněn proti vodě. Nesmíte také zapomenout na vedení kabelu k ovládání ventilátoru a k regulaci.

Kolik otvorů budete muset provést bude závislé na použitém typu solárního teplovzdušného panelu (pro SolHeat Eco jsou potřebné dva otvory, pro SolFresh Eco stačí jeden otvor).

Solární panel nasává vzduch těmito způsoby:

čerstvý ohřátý venkovní vzduch do místnosti je přiváděn otvory ve spodní části nosného rámu ( například modely SolFresh Eco1, 2, 3 a 4) a nebo se přívodní hadicí z místnosti ( například modely SolHeat Eco 1, 2, 3 a 4) i sáním zvenku a následně jej saje skrze speciální konstrukci uvnitř panelu a tím je ohříván vzduch z místnosti, popřípadě i zvenku.Nezapomeňte také na možnost přehřívání v letním období, kdy se doporučuje ventilátor vypnout, aby jste místnost nepřehříval.

Doporučuji Vám návrh vhodného typu teplovzdušného solárního panelu konzultovat s odborníkem přímo na místě. Potřebný výkon a umístění panelu bude záviset na konkrétních technických podmínkách a na Vašich finančních možnostech.

Cenově nejdostupnější je například solární ventilace SolFresh Eco, která zajistí přívod čerstvého ohřátého venkovního vzduchu do místnosti. SolFresh jsou vhodné pro objekty s vyšší vzdušnou vlhkostí v místnostech, s výskytem plísní či zatuchlým vzduchem uvnitř. Dále je v nabídce na internetu solární ventilace SolHeat Eco, která zajistí přívod čerstvého ohřátého venkovního vzduchu i ohřev vzduchu v místnosti, čímž sníží nejenom náklady na vytápění, ale zajistí i redukci vlhkosti, plísní v místnostech. Solární ventilace je určena pro plochu místností 30, 50, 75 m2.

Další obdobné výrobky můžete najít na internetu (např.http://www.solarventi.cz/,

S přátelským pozdravem Lubomír KLobušník, energetický poradce


Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Klotherm tisk