Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.9.17 / dotaz č. 85615
Dobrý den,
mohu Vás požádat o informaci, která se týká aktivity 1A, Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení?
1. Bude se tato výzva opakovat v roce 2018? Pokud ano, prosím o měsíc vyhlášení výzvy.
2. Bude možné z této výzvy financovat výstavbu nového veřejného osvětlení v obcích, které veřejné osvětlení nemají?
3. Bude možné z této výzvy financovat rozšíření stávajícího veřejného osvětlení?
Děkuji
Dobrý den,

výzva k předkládání nových žádostí v rámci Státního programu na podporu úspor energie EFEKT, aktivita 1A - Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, by měla být opakovaně zveřejněna do cca 2 týdnů.

Cituji text předpokládaného využití dotace z předchozí výzvy 2/2017 - Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel.

Program je zaměřen na úsporu energie u stávajících spotřebičů energie. Aktivity, v jejichž důsledku nedojde k snížení spotřeby energie ( výstavba nového veřejného osvětlení či rozšíření stávajícího ), z něj nemohou být podpořeny.

Doporučuji počkat na brzké zveřejnění nové výzvy a aktuální formulaci využití dotace.

S pozdravem

EKIS 7030 KLADNO