Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.10.17 / dotaz č. 87134
Zdravím, chci si postavit ostrovní solární systém pouze pro ohřev vody v zásobníku.
Vlastní ohřev topné vody bude vřazen do systému vratné vody z topení a bude napájet topnou sekci v plynovém kotli PK. Ve záśobníku předehřátou vodu napájet přes výměník (SV)vstup sekce TUV PK.tj. vratná voda zpšt do PK. SV pro TUV jde přes výměník v zásobníku k napájení sece TUV v PK.
Jedná se mi jen o předehřívání medií. Střecha plochá cca 5,60 x 11,60 m použitelné plochy. Osově téměř jih.Prosím posoudit záměr.Po vyjasnění zásobníku s výměníkem (spirálový nebo vnitřní zásobník)a kotvení panelů na střeše budu hledat montážní firmu. Mohu poslat schema. Topné těleso výkonem na maximum výkonu Fv panelů.
Pokud bude přebytek solární energie, možno uvažovat o zabudování regulátoru a měniče 3 x 220V.
Dával jsem si trochu na čas s Vaší odpovědí, protože jsem přemýšlel co Vám odepsat. Podle stupně rozpracovanosti Vašeho záměru to totiž vypadá, že jste pro popisovanou instalaci téměř rozhodnutý. Jako správný „rádce“ si Vám dovolím možná trochu zpochybnit, nebo naopak potvrdit Vaše rozhodnutí jednoduchou otázkou proč to vlastně chcete celé udělat? Kolik to bude stát? Kdy se Vám to vrátí? Pokud jsou pro Vás všechny odpovědi uspokojivé – klidně to udělejte. Pokud o tom chcete ještě chvilku přemýšlet – čtěte dál. Možná najdeme lepší řešení.
Z mého pohledu je elektřina příliš drahé a ušlechtilé médium vyrobené přeměnou jiné energie, proto by měla konat sofistikovanější práci než ji jen v topném odporu devalvovat na teplo. Ovšem instalovat FV k ohřevu TUV může být na první pohled jednodušší účinnější i levnější než fototermický systém. Ale – Budete vodu ohřívat stejnosměrným nebo střídavým proudem? Pokud použijete střídavý spínač pro stejnosměrný proud, počítejte s tím že spínač tolik nevydrží protože SS proud má delší oblouk. Spínač tedy budete celkem pravidelně měnit. Budete vodu ohřívat střídavým proudem a použijete měnič? Počítejte s tím, že měniče mají svojí životnost a také za nějaký čas odejdou.
Kolik za rok spotřebujete teplé vody? A kolik zaplatíte za její ohřev?
V RD se čtyřčlennou rodinou se spotřeba tepla, pro přípravu TUV většinou pohybuje v rozmezí 12 – 16 GJ, počítejme tedy s průměrnou hodnotou 14 GJ což je 3888 kWh ročně. Při ceně tepla ze zemního plynu bez započtení investice a amortizace kotle, který doma již máte kvůli topení, Vás jedna tepelná kWh vyjde zhruba na 1Kč – na faktuře za zemní plyn najdete přesnou částku, která se ale bude lišit jen minimálně. Celkem tedy hrajeme o možnou reálnou úsporu ve výši cca 4000 Kč, max. 5000 Kč za rok.
Kolik Vás bude stát celá investice? Vejdete se se vším pod 100.000 Kč? Bude prostá ekonomická návratnost přes 20 let? Nebo budete čerpat nějakou dotaci a vrátí se Vám „už“ za 10 let? Jaká životnost celého systému? Kde je nejslabší místo? Kolik stojí jeho oprava? Jde Vám o ekologii a nezávislost proto Vás ekonomika tolik nezajímá? Fajn jděte do toho.

Budou do 10 let na trhu nové převratné technologie pracující s vyšší energetickou účinností? Osobně jsem přesvědčený, že ano, proto jako energetický poradce TUV doma stále ohřívám plynem, ale pošilhávám po efektivnějším zařízení, které vodu elektřinou ohřeje levněji než zemní plyn.
Toto zařízení obsahuje bifilární cívku, která pracuje jako oscilátor. Pomocí vysokých kmitočtů rozkmitává elektrony a vytahuje ze sítě tzv. vyšší harmonické frekvence, které zhoršují parametry sítě. Tyto části elektrické energie sice neotáčejí elektroměrem, přesto se ale s pomocí rezonátoru (oscilátoru) efektivně na odporovém drátu spotřebiče mění na teplo a tím dochází k úspoře energie a snížení proudové zátěže. Zařízení se tedy současně chová jako filtr, který zlepšuje parametry sítě. Současně dochází ke změně vlnové délky vyzařovaného tepla a tím se dříve dostavuje pocit tepelné pohody. Takto vyrobené teplo tedy hřeje a peče dřív a tím dochází k úspoře energie.
Bohužel jeho instalace je efektivní od výkonu 5 kW, ale pokud vyrobí teplo levněji něž zemní plyn bylo by to vhodné i na topení, ale bohužel kvalitní plynový kotel už doma mám a rozvody topné vody také, takže vždy je nutné posuzovat co je již zainvestované a funkční a co by bylo nutné za dalších investic předělávat. Pokud bych dnes stavěl na zelené louce, tak jak dnes doporučuji klientům, pořídím si toto zařízení a topné velkoplošné elektrické panely, protože právě s tím je toto zařízení nejefektivnější. Toto zařízení můžete použít všude tam, kde chcete něco ohřát rychleji, efektivněji a s nižšími náklady na energie. Zajímavou vlastností je zvýšení dynamiky ohřevu. Topné těleso se díky změněné frekvenci na požadovanou teplotu dostane dříve a topí v pozměněném spektru, což znamená zvýšení produktivity práce. V případě průmyslové pece na pečivo sice dojde ke zkrácení pečícího cyklu jen o několik minut, ale ročně to ve stejném typu pekárny představuje 1.000 000 rohlíků navíc a významné snížení spotřeby elektrické energie i snížení proudové zátěže. Není proto divu, že se už toto zařízení montuje do nových průmyslových pecí, ale i saun a dalších zařízení využívajících odporových ohřevů. Toto zařízení už existuje ve více než 1100 aplikacích a je nasazeno v několika zemích světa, všude tam, kde se prostřednictvím elektrického odporového ohřevu něco ohřívá, taví nebo kalí. Svým zákazníkům přináší úsporu ve výši 20 – 40 % nákladů na energii spotřebovanou pro odporový ohřev. Předpokládám, že to ale není poslední technologie, kterou firma nabízí a že podobných převratných novinek bude rychle přibývat a bude z čeho vybírat.

Za poradenské středisko EKIS v Bučovicích přeji jen dobrá rozhodnutí a jsem s pozdravem
Radovan Šejvl


Poznámka MPO:
Odpověď na tento dotaz vyvolala negativní reakci v tisku. MPO nemá žádný zájem na propagování tohoto zařízení, proto jsme na základě upozornění odstranili z textu obchodní název zmíněného zařízení. Uveřejnění obchodního názvu zařízení byla chyba, za kterou se MPO omlouvá.
Ve snaze o objektivitu si MPO vyžádalo reakci autora této odpovědi a také reakci výrobce zmíněného zařízení. Do zveřejněné odpovědi jsme doplnili princip funkce zařízení, což je pro vytvoření názoru stěžejní.
Z vyjádření zmíněných stran citujeme stručně jen pár základních informací.
Zařízení lze popsat jako oscilátor nebo rezonátor podle Teslovy technologie, které má dále funkci jakéhosi filtru. Toto zařízení s bifilární cívkou vykazuje natolik neobvyklé vlastnosti, že jej mnozí odborníci zcela nechápou. Vysvětlení řečí současné fyziky, které by bylo všeobecně akceptované, zatím neznáme, protože podle výrobce „překračuje princip zařízení stávající myšlenkové paradigma“. Přesto je popsané technologie dle výrobce nainstalováno mnoho kusů a výrobce má údajně k dispozici výsledky nezávislých měření, inspekční zprávu potvrzující funkčnost, interní dokumenty zákazníků vyhodnocující úspory apod. Zařízení údajně také získalo celosvětový patent. Tyto údaje nejsou ze strany MPO ověřeny a uvádíme je pouze ve snaze o transparentnost.

MPO považuje tuto odpověď energetického poradce, stejně jako tisíce dalších odpovědí v této energetické poradně, za námět k zamyšlení pro čtenáře hledající svou vlastní cestu k energetickým úsporám. Rádi bychom proto ponechali čtenáři možnost získat také informace, které v současné nejsou obecně známé a akceptované. Proto jsme se rozhodli tuto nekonvenční odpověď i nadále ponechat zveřejněnu na webu.


Informace ve věci ‚perpetuum mobile‘
Publikováno:7.11.2023

Ministerstvo poskytlo žadateli v souladu se zásadami dobré správy následující informace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 2. listopadu 2023 na žádost, týkající se informací ve věci ‚perpetuum mobile‘

Ministerstvo, ačkoliv mu nevyplývá povinnost poskytovat informace týkající se dotazů na názor, poskytlo žadateli v souladu se zásadami dobré správy následující informace.

Ministerstvo poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informacím požadovaným pod bodem 1. žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že na internetových stránkách ministerstva https://www.mpo-efekt.cz je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze nezávislá odpověď poradce na dotaz, který byl položen v rámci i-EKIS poradny v roce 2017.

Ministerstvo poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informacím požadovaným pod bodem 3. žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že ministerstvo nepovažuje ‚perpetuum mobile‘ za zařízení akceptovatelné. Na internetových stránkách ministerstva https://www.mpo-efekt.cz není zveřejněn žádný propagační text, který se týká stroje ‚perpetuum mobile‘.

Ministerstvo poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informacím požadovaným pod bodem 4. žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že ministerstvo nepovažuje ‚perpetuum mobile‘ za existující zařízení. Jedná se pouze o hypotetický stroj, jehož existence by byla v rozporu s fyzikálními zákony (konkrétně s prvním nebo druhým zákonem termodynamiky).

Ministerstvo poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informacím požadovaným pod bodem 5. žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že žádní zaměstnanci ministerstva nepropagovali ‚perpetuum mobile‘.
Odpovídá:  Mgr. Radovan Šejvl* - EKIS Bučovice tisk