MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
prosím vyjádření k záměru zateplení podlah pomocí izolace - pěnové sklo.

V nemovitosti -
- přízemní objekt s půdou, stáří cca 200 let, rekonstrukce, vč. špaletových oken kolem r. 1955
- těžké smíšené zdivo - kámen, vepřovice, cihla (60-70 cm)
- (ne)základy mělké, kamennné

Rekonstrukční záměr: zateplit severní stěnu nemovitosti (cca 40 cm v terénu), neměnit špaletová okna, zateplit podlahy a stropy. Rád bych spolufinancoval uvedené z NZU, aktuální podmínky.
Dotaz směřuje k podhlaham:

Při rekonstrukci bych rád udržel maximum stávajího stavu - tj. u dřevených podlah, nyní na hlíně s polštáři,s mixem škvárového podsypu, bych provedl odkop, usadil trámové polštáře na
sloupky z Ytongu (rozteč trámků 62,5 cm), rozložil geotextilii, na kterou bych nasypal penové sklo do potřebné výšky (např. 240mm + dosyp 60 mm na hranu trámků) a překryl geortextilií, a
podkladhu zakryl prkenou podlahou. Stávající konzultant mě jako jedinou možnou variantu, z které neustoupí, nabízí právě betonování s hydroizolací a pak až další vrstvy.
Hydroizolaci bych v daném objektu ani nepotřeboval řešit (mám obavy jak se budou chovat staré stěny, když k nim bude postupovat vlhkost zeminy apod. - tedy ani betonování; dalšídoporučení je užití polystyrenu - reálěn by mně stačilo vykotvit Ytong, asi betonem a pakv podstatě ukláda podsyp).
Prosím o názor zda NZU může jednoduchý model bez betonáže, hydroizolace a potěrům být podpořen z NZU.
Děkuji a jsem s pozdravem,

[ 10.10.17 - dotaz číslo: 87198 - téma: Zateplování budov ]

Vážený pane,
program Nová zelená úsporám nepodporuje svépomocně prováděné stavební práce (mimo výstavby pasivních domů). Zateplení podlahy tedy musí provést firma (materiál si můžete nakoupit sám, ovšem kvůli DPH to není moc výhodné), která by měla i ručit za bezproblémové chování konstrukce. U konstrukcí však NZÚ posuzuje jen součinitel prostupu tepla, nikoli vhodnost skladby.

Dále upozorňujeme, že pouze izolací podlahy velmi pravděpodobně nesplníte požadavek NZÚ na snížení celkové spotřeby energie minimálně o 20 %.

Vámi uvažované řešení má několik problémů:
1/ Neřešíte hydroizolaci. To by nemuselo vadit podlaze, protože dostatečný násyp pěnového skla zamezí vzlínání vlhkosti z podkladu. Vadí to ale u Ytongu, kde může vlhkost vyvzlínat k polštářům, kterým pak hrozí hniloba. Závisí to samozřejmě na tom, jak vysoká je vlhkost podkladní zeminy. Bezpečnější by bylo místo sloupků z Ytongu použít sloupky z desek pěnového skla, nebo alespoň odizolovat Ytong od podloží.
2/ Neřešíte hydroizolaci stěn - to může v budoucnu přinést potíže, např. výskyt plísní.
3/ Neřešíte průnik radonu do místností. Násyp z pěnového skla není pro radon překážkou, proto je třeba odborně posoudit stávající radonové riziko.

Samozřejmě je ještě otázka, jak hluboko můžete stávající podlahu vykopat, abyste se nedostal pod základovou spáru zdiva. Píšete, že základy jsou mělké. Požadavek NZÚ na součinitel prostupu tepla podlahy je U < 0,27 W/m2.K. Tomu odpovídá násyp pěnového skla tl. 0,22 m.

Doporučil bych podlahu řešit na místě se stavebním specialistou, který posoudí vhodnost řešení s ohledem na konkrétní podmínky vašeho domu.

Přejeme úspěšnou rekonstrukci!
L. Bradnová, K. Srdečný

[ Odpovídá: Ing. Lenka Bradnová - EKIS Plzeň Ekowatt ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect