MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
u jednoho RD v Praze se provádí svislá hydroizolace s drenáží, pro snížení vlhkosti suterénu. Ten se nyní neužívá, ale počítá se s jeho rekonstrukcí na trvale užívané prostory (např. kanceláře. Dohadujeme se na zateplení podzemní části a jeho smysluplnosti - základová spára (a podlaha suterénu) je cca 2-2,5m pod UT. Zateplení domu bude probíhat až v nějaké další fázy, ale výkop se již samozřejmě znova dělat nebude.
Jedná se o prvorepublikový dům, podzemní část je z plných cihel tl.450mm, místy zděno z opuky. V nadzemní části bude zateplení v předpokládané tloušce cca 20-25cm dle výpočtů, které budou později provedeny. Jakou tloušťku a do jaké hloubky doporučujete provést? Před tepelnou izolací bude nopová folie.
S pozdravem
[ 13.10.17 - dotaz číslo: 87394 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den,
pokud je nyní prováděna nová hydroizolace ve výkopu a zároveň pokud se používá s budoucím využitím podzemních prostor například na kanceláře, pak zateplení podzemní stěny velmi doporučuji.
Pokud by se neplánovalo s budoucím využitím podzemního prostoru pro kanceláře, pak bych realizoval tepelnou izolaci jen 0,5 - 1 m pod terén a použil bych tloušťku cca 80 mm (vhodný je extrudovaný polystyren nebo perimetrická deska). Na tuto izolaci by při pozdější rekonstrukci nadzemní části navázala tepelná izolace obvodové stěny. Tímto by byl spolehlivě vyřešen tepelný most u soklu.
Pokud se ale plánuje využití podzemních prostorů například pro kanceláře (20°C), pak bych zrealizoval tepelnou izolaci v celé výšce stěny. Tloušťku tepelné izolace bych stanovil podle normy ČSN 730540-2. Požadavek normy je 0,45 W/m2.K, doporučení 0,30 W/m2.K. Obecně je vhodné zateplovat na doporučené hodnoty (zejména kvůli energetické náročnosti - PENB). Tento požadavek má splnit konstrukce bez vlivu zeminy. Hodnota součinitele prostupu tepla 0,3 W/m2.K odpoví tepelnému odporu konstrukce (bez odporů při přestupu tepla) cca 3,2 m2.K/W. Tepelný odpor současné stěny čekám kolem 0,5 m2.K/W. Tepelnou izolací tedy potřebujeme docílit odporu minimálně cca 2,7 m2.K/W. Když počítáme tepelnou vodivost cca 0,04, pak potřebujeme tloušťku cca 11 cm. Doporučoval bych tedy tl. 12 cm.
Teoreticky je možné nezateplovat po celé výšce obvodové podzemní stěny, ale jen 2 m pod terén. To norma ČSN 730540-2 umožňuje, jen se pak prokazují výpočtem tepelné toky všemi konstrukcemi na styku se zeminou. To už je trochu složitější. Pokud je to tedy možné doporučuji zateplit po celé výšce stěny.
S pozdravem
Tomáš Kupsa
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect