MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Příští rok zamýšlíme postavit nízkoenergetický RD. Chceme využít fotovoltaiku, fototermiku, tepelné čerpadlo a vhodné zateplení. O jakou podporu a za jakých podmínek můžeme žádat? Kdo je schopen zpracovat dokumentaci pro žádost o podporu a v jakém rozsahu?
[ 20.11.17 - dotaz číslo: 89140 - téma: Nízkoenergetické a pasivní domy ]

Dobrý den,

dotační titul Nová zelená úsporám poskytuje podporu dílčí zateplení stávajících rodinných domů (oblast dotace A.), na novostavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (oblast dotace B.) a efektivní využití zdrojů energie (oblast dotace C.).
V případě, že zamýšlíte o novostavbě rodinného domu, je možné využít oblast dotace B. a C. Oblast dotace A je možné využít pouze u rodinných domů, které byly zkolaudovány před datem 1.7.2007.
Podporu v oblasti dotace B. lze žádat v případě splnění následujících požadavků:
- velikost energeticky vztažné plochy max. 350 m2,
- instalace vzduchotechnické jednotky s rekuperací vzduchu,
- měrná roční potřeba tepla na vytápění max. 20 kWh/(m2.rok),
- měrná neobnovitelná primární energie max. 90 kWh/(m2.rok),
- průměrný součinitel prostupu tepla Uem max. 0,22 W/(m2.K),
- veškteré konstrukce, tvořící obálku budovy musí splnit požadavky na součinitel prostupu tepla Upas, apod.
Nebude-li splněna jedna z výše uvedených podmínek, není možné žádat o dotaci v oblasti B.
Z Vámi uvedeného popisu vyplývá, že není plánována instalace vzduchotechnické jednotky - v tomto případě není možné žádat o oblast dotace B.

Podporu v oblasti dotace C. lze žádat na instalaci solárních panelů (C.3.1 a C.3.2) a fotovoltaických systémů (C.3.3) u rodinných domů dokončených, novostaveb i rozestavěných staveb. Pro obě podoblasti jsou vypsány požadované parametry, které musí instalovaný systém splnit (blíže viz Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z programu Nová zelená úsporám RD) a zároveň jakým způsobem může být daný systém využíván - např. solární termické systémy lze využít pro ohřev teplé vody či ohřev teplé vody a přitápění.
Dotaci na instalaci tepelného čerpadla lze získat pouze v případě, že je stavba již zkolaudována a jako hlavní zdroj na vytápění je v rodinném domě instalován elektrokotel. Jedná se tak o výměnu hlavního zdroje na vytápění. Není tedy možné žádat o dotaci na instalaci tepelného čerpadla do novostavby.

Dokumentace pro žádost o NZÚ se skládá z projektové dokumentace nových zdrojů, energetického posudku a krycího listu. Energetický posudek a krycí list mohou zpracovat energetičtí specialisté a enegetičtí auditoři. Projektovou dokumentali může zpracovat zpracovatel projektové dokumentace novostavby rodinného domu (specialité na vytápění a ohřev teplé vody). Zároveň jsou společnosti, které zajistí kompletní zpracování dokumnetace pro žádost o dotaci NZÚ a zároveň nabízí možnost podání a administraci žádosti.

Bližší informace najdete na stránkách www.novazelenausporam.cz a dále v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory z programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy.

S pozdravem
[ Odpovídá: Ing. Tereza Nováková - EKIS Jičín ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect