MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,

v rámci TENDRU na výstavby základní školy, která žádá o dotaci v OPŽP PO 5.2. Vás chci požádat o zodpovězení dotazu vzneseného soutěžícími firmami - viz. dotaz níže.

"Žádáme o přesné definování požadovaného způsobu měření vzduchotěsnosti a zda má měření probíhat na budově jako celku nebo na dílčích objektech?"


Předem děkuji za zpětnou odpověď.

[ 27.11.17 - dotaz číslo: 89307 - téma: Nízkoenergetické a pasivní domy ]

Dobrý den,

Tento dotační titul má ve svých požadavcích definováno měření průvzdušnosti budovy po realizaci na úrovni n50<0,6h-1. V programu není přesně definována metodika měření, lze ale předpokládat, že požadavkem bude postup dle ČSN EN ISO 9972. Ta předepisuje obecně platné postupy vedoucí ke stanovení průvzdušnosti budov a určuje přípustné odchylky od těchto postupů v případě zkoušek průvzdušnosti pro zvláštní účel, kterým může být mimo jiné kontrola splnění požadavků průvzdušnosti podle jiných předpisů.

Lze předpokládat, že se bude postupovat dle metody 1 nebo případně dle metody 3 podle ČSN EN ISO 9972 (zkouška budovy pro zvláštní účel). Metody se vzájemně liší jen způsobem výpočtu vztažných veličin. Měření průvzdušnosti obálky budovy pro účely programu musí být realizováno po úplném dokončení budovy. Připouští se měření průvzdušnosti obálky budovy realizované i před úplným dokončením budovy, pokud stav budovy v okamžiku měření splňuje podmínky uvedené pro metodu 1 nebo 3.
Obecně doporučuji postupovat podle dobře zpracovaného metodického pokynu pro program Nová zelená úsporám, přestože je metodický pokyn zpracován pro rodinné a bytové domy. Odkaz na metodiku naleznete zde: http://www.novazelenausporam.cz/file/797/mp_upresneni-pravidel-pro-mereni-pruvdzusnosti-budovy_rd_b-a-c-4_v3.pdf

Měřit můžete jak celou budovu najednou, máte-li dostatečně velké zařízení, tak i ucelené dílčí části budovy, je-li dodržena metodika měření dle ČSN EN ISO 9972. Změřena musí být celá budovy (buď jako celek nebo po ucelených částech).

s pozdravem
Michal Čejka


[ Odpovídá: Ing. Michal Čejka - EKIS Praha Porsenna ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect