Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.1.18 / dotaz č. 89855
V současné době zpracovávám diplomovou práci na téma: Produkce, těžba, zpracování a využití topolu Populus maximowiczii x P. nigra ´Max 1-5´ pro energetické potřeby vybraných obcí".

Svůj výzkum jsem zaměřil na Jihočeský kraj, kde dle mnou zjištěných informací rychle rostoucí dřeviny (RRD) pro energetické potřeby využívají následující obce: Neznašov, Dříteň a Svatý Jan nad Malší. Vybrané obce mají vlastní plantáž RRD a z nich získanou štěpku spalují ve vlastních kotelnách, které vytápí obecní budovy.

Chtěl bych Vás velmi poprosit zda jsou Vám známy další obce, které takto využívají RRD.

Mnohokrát děkuji za spolupráci a přeji hezký zbytek dne.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Věc jsem ještě konzultoval s kolegou, který se těmito zdroji a obecními kotelnami na využívání biomasy zabývá. Vámi uvedené příklady dobře znal, většinou je i navštívil a zná více podrobností o zkušenostech z provozu. Nebyl si jistý, zda užívá RRD i kotelna na biomasu (štěpku) v Kardašově Řečici a něco snad mohou mít v Kamenném Újezdu. Zkuste se zeptat. O dalších v Jihočeském kraji momentálně nevíme.
Pokud byste stál o nějaké poznatky z provozu těchto kotelen, doporučuji obrátit se přímo na kolegu, například formou bezplatné osobní porady v našem konzultačním středisku, případně využít telefonickou konzultaci přímo s ním. Kontakty naleznete na www.eccb.cz, ing. Šťastný.
Bohužel v ČR patrně neexistuje nějaké úplná a aktuální databáze těchto zdrojů, ale napadá mně, zda by se nějaké údaje nedaly zjistit na Sdružení pro biomasu CZ Biom, případně se dotázat u jiného subjektu tímto se zabývajícím, například Sdružení pro záchranu prostředí Calla, kde by také mohli o nějakém příkladu vědět.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk