Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.1.18 / dotaz č. 89932
Dobrý den, možná bych měl ještě jeden dotaz ohledně VZT. Může systém řízeného větrání napomoct proti výskytu radonu? Kontinuálně větrá. Na druhou stranu však stejně přivádí vzduch z těsného okolí domu, takže se dovnitř dostává radon stejně. díky moc za odpověď.
Dobrý den, pokud se v objektu vyskytuje radon je dobré provést jak pasivní (kvalitně oddělit radon z podloží od vnitřního prostředí objektu), tak aktivní ochranu (řízené větrání).
Odpověď je tedy ano, VZT systém napomáhá snížení výskytu radonu v objektu, pokud se jedná o přetlakové větrání. Podlakové větrání napomáhá nasávání radonu do objektu.
Radon je plyn, který uniká z geologického podloží, půdy do prostředí vzduchu. Do objektu se radon dostává srkz praskliny v podlaze, základové desce nebo obvodových stěn sklepních prostor.
Pokud budete mít nainstalovaný VZT systém, tak nebudete přivádět čerstvý vzduch od země (podlahy), ale např. ze střechy objektu. A tak přiváděný vzduch bude mít menší koncentraci radonu, než vzduch odtahovaný.
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros tisk