Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.2.18 / dotaz č. 90124
Vážený pane / vážená paní,

jsem překladatelem Evropské komise a právě pracuji na překladu termínů týkajících se větrné energie, konkrétně rozšiřuji veřejnou databázi termínů IATE (http://iate.europa.eu/).
Při překladu vycházím z anglických termínů a definic pojmů. U termínu "capacity credit" si však nejsem jistý jeho překladem. Anglická definice zní: "percentage of conventional capacity that a given turbine can replace".(Viz http://www.wind-energy-the-facts.org/glossary.html.)
Už jsem se obrátil na odborníky z VŠB, kteří si s tímto termínem neví rady. Probém spočívá v tom, že se svým významem blíží termínu kapacitní faktor. Definice těchto dvou pojmenování se však mírně liší.
Prosím Vás tedy o pomoc při překladu tohoto zapeklitého termínu.

Dobrý den,
po prostudování několika materiálů jsem došel k závěru, že termín "capacity credit" je mírně pozměněnou verzí termínu kapacitní faktor.
Pozměněnou v tom smyslu, že termín kapacitní faktor udává procentuální využití sledované elektrárny. Zatím co termín "capacity credit" dle mého názoru udává vliv provozu větrných elektráren na kapacitní faktor klasických elektráren. Stanovuje procentní snížení využití klasických elektráren (kapacitního faktoru) z důvodu provozu elektráren větrných (případně slunečních a dalších z obnovitelných zdrojů). Jinými slovy množství vyrobené energie, které elektrárny z obnovitelných zdrojů převezmou z klasických elektráren, vyjádřené v procentech.
s pozdravem L. Prokop
Odpovídá:  Ing. Lubomír Prokop* - tisk