Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.3.18 / dotaz č. 91371
Dobrý den, lze využívat FVE (střecha sklon 40st. orientace JZ) pro získání energie na provoz menšího RD (běžné spotřebiče, ohřev vody, přitápění, chlazení kotle s výměníkem), když nemám možnost připojit se k distribuční síti? Jakým způsobem lze ukládat získanou energii pro další použití, jaká je cena na klíč (materiál, montáž, projekt). Při dobíjení baterií PB, jaká je jeho přibližná spotřeba (jak často je potřeba velkou lahev měnit). Děkuji za odpověď
Dobrý den, děkujeme za dotaz do střediska EKIS. Jedná se o tzv. ostrovní systémy FVE, které je třeba připravit zcela přesně na dané zadání. Váš dotaz je sice poměrně konkrétní, nicméně pro přesné zodpovězení je řada dalších důležitých parametrů: jestli se jedná o existující objekt nebo projekčně připravovanou stavbu, jaké je stáří a způsob provedení el. soustavy, jaká je plocha střechy z hlediska množství potenciálně instalovaných panelů, kolik jej obývá osob, jakou energetickou náročnost mají spotřebiče v objektu, jakou tepelnou ztrátu má objekt. Obecně řečeno, el. energii slunce nelze v podmínkách RD dostupnými technologiemi rozumně ukládat mezisezóně. El. elektrárna bude mít v období největší potřeba tepla (na vytápění objektu) v zimě jen cca 10% svého potenciálního výkonu. Naopak přebytky v letním období nikdo rozumně nezužitkuje v daný moment výroby. Ukládání energie do baterií PB je relativně drahé (z našich zkušeností se kWh pohybuje na úrovni 5-7 Kč), protože je třeba započítat životnost baterií a navíc funguje jen v rozsahu hodin, případně dnů. Dále je třeba si uvědomit, že v případně požadavku na provoz objektu výhradně s FVE soustavou je třeba výrazná úprava komfortu užívání, časování pouštění spotřebičů apod. Přesnější odpověď případně návrh řešení můžeme připravit na základě dodaného projektu domu (stavební část, výpočet tep. ztrát, potřeby teplé vody, projekt elektrosoustavy, specifikace el. spotřebičů, počet osob, provoz objektu v denním časovém záběru atd.), výpočtu spotřeb energií apod. S pozdravem J. TOKAR
Odpovídá:  Ing. Jiří Tokar* - EKIS Česká Lípa tisk