Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.3.18 / dotaz č. 91547
Dobrý den,
jsem projektant a posuzuji energetickou náročnost a tepelnou stabilitu v letním období pro místnost školky v 2.NP pod střechou. Objednatel chce posoudit, zda změna lehké střechy (vazníková střecha s SDK podhledem a TI ve spodním plášti) za střechu těžkou (Spiroll + vegetační střecha) zlepší tepelnou stabilitu místnosti v letním období. Místnost jsem posoudil. Já i objednatel jsem předpokládali, že rozdíl mezi lehkou a těžkou střechou bude markantnější a bude mít také významnější dopad na případný provoz chlazení.

Při porovnání srovnatelných situací - lehká střecha (trvalé větrání 1,5x za hodinu) a těžká střecha (trvalé větrání 1,5x za hodinu), vychází 33,83 °C a 33,97°C, rozdíl je tedy 0,14°C a to ještě v neprospěch těžké konstrukce.
Předem díky za názor.
Dobrý den,
kdybych měl reagovat nejdříve obecně, tak zcela rozhodující vliv na teplotu v místnosti v letním období má stínění u výplní otvorů. Další v pořadí významnosti vlivů bude zřejmě je větrání a až poté bude akumulace konstrukcí (vnitřních i na obálce). Jsou zde pak i další faktory, ale ty už ve většině případů nebudou tak významné. Z tohoto pohledu mě moc nepřekvapuje, že se ti výsledky lehké a těžké konstrukce moc neliší. Dle absolutních hodnot teplot (33°C je hodně) se zdá, že nemáte na domě zrovna optimalizované stínění otvorů. Větrání h=1,5 h-1 také není zrovna málo. Pak je jasné, že akumulace konstrukcí už moc velký vliv nemá. Překvapivé je, že se ti dokonce těžkou střechou situace oproti lehké zhorší o 0,14 K, ale to může být tím, že se ti hodně ohřeje betonová deska přes den a v noci sálá teplo do interiéru a tudíž prostor pomaleji chladne. Když vyzkoušíte na příkladu menšího větrání a také na stíněných oknech, vliv akumulace se v absolutním rozdílu projeví více a to ve prospěch hmotné konstrukce. Zvažte větrání, jestli není v létě reálně menší. Pokud budete mít menší ještě se zvětší rozdíl. Znovu ale opakuji, že je nezbytné stínit výplně otvorů, jinak nemají úvahy nad změnou koncepce střechy valný význam.
S pozdravem Tomáš Kupsa
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa* - EKIS Praha DEK tisk