Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.4.18 / dotaz č. 92722
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat na to, jaké jištění je nutné použít při stavbě domácí vodní elektrárny.

Koncepce: Generátor -> Regulátor -> Akumulátory -> Střídač (1f) -> Spotřebiče
Z akumulátorů je též napájen DC motor pro ovládání stavidla vodní nádrže.

Děkuji za rady
Hezký den,

způsob jištění malé vodní elektrárny (MVE) je dán platnými normami a musí respktovat také oprávněné požadavky distributora elektřiny, kdy stupně chránění vycházejí z obecných pravidel provozovatele distribuční soustavy a musí plnit jimi požadované předepsané funkce.

Jedná se obvykle o následující typy ochran:

1. Nadproudé ochrany, jež indikují překročení zvoleného proudu. Používají se na vývodech z MVE. Dělíme je na okamžité či časově závislé. Ochrany okamžité chrání stroj proti zkratu. Pro generátor je vhodné použití pojistek, které se hodí pro jištění menších strojů. Může byt také použít samostatně nebo v kombinaci s pojistkami jistič s nastavitelnou vypínací charakteristikou. Ochrany časově závislé indikují přetížení stroje. Vhodné je použití
nastavitelných jisticích zařízení.

2. Napěťové ochrany, které dělíme podle indikace hladiny napětí na přepěťové a podpěťové. Pro obě tyto ochrany se obvykle používají nastavitelná relé, pro každou ochranu zvlášť, abychom zvýšily kvalitu ochrany a účinně chránily daná zařízení.

3. Kmitočtové ochrany, jež dělíme na nefrekvenční a podfrekvenční. Obvykle tuto ochranu zastává jedno relé.

4. Ochrany zajišťující správné přifázování na distribuční síť. Tato zařízení obvykle spadají pod automatizaci v MVE, ale obvykle obsahují ochrany a kontrolu sledu fází a symetrie napětí.

5. Zpětno wattové ochrany, které kontrolují soustrojí, aby nedocházelo u generátoru k práci v motorickém režimu.

6. Tepelná ochrana vynutí generátorů, jež slouží k indikaci teploty vně vynutí generátorů, které by mohli stroj trvale poškodit. Tyto ochrany se do generátoru zabudovávají při výrobě.

S ohledem na určitou složitost a množtví ochranných prvků doporučuji Vám spolupracovat s projektantem elektro, který má zkušenosti s projekty MVE a vše je potřebné konzultovat také s provozovatelem DS, který Vám sdělí jeho požadavky. Ty musí být zohledněny v projektu a při realizaci je potřebné nastvit patřičné parametry ochran.

Důležitou úlohu pak hraje také regulace a automatizační systémy MVE, které jsou obvykle zvoleny podle požadavků na samostatnou prácí nainstalovaných zařízení pracujících bez zásahu obsluhy. Bude záležet na Vaší peněžence, kolik korun budete moci do MVE investovat.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Klotherm
Téma:  Energie vody
tisk