Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.5.18 / dotaz č. 93547
Dobrý den

Zajímala by nás orientační cena kogenerační jednotky na zemní plyn a na biomasu.

Děkuji

Hezký den,

ceny kogeneračních jednotek na zemní plyn i na biomasu (dřevěné pelety) se odvíjí od jejich výkonů (tepelný a elektrický) a kvality protohlukových krytů. Také záleží na poměru tepelného a elektrického výkonu, který jsou kogenerační jednotky schopny dodávat.

Obecně lze říci, že malé (mikrokogenerační) jednotky na zemní plyn o elektrickém výkonu například 5 kW a tepelném výkonu 10 kW stojí cca 600 tisíc korun. Jednou tak velká jednotka o elektrickém výkonu například 10 kW a tepelném výkonu 20 kW bude stát cca 800 tisích korun.

Pro menší budovy se hodí mikrokogenerační jednotky na zemní plyn, které jsou složeny ze spalovacího motoru s generátorem, jenž ze zemního plynu vyrábí teplo a elektrickou energii s vysokou účinností (až 95 %). Spalovací motor pohání generátor, který vyrábí elektrickou energii. Voda z chlazení motoru i z odváděných spalin je použita pro vytápění a přípravu teplé vody. Malá jednotka o elektrickém výkonu 30 kW a tepelném 60 kW může ušetřit i několik stovek tisíc korun ročně. Její pořizovací cena je však více než milion korun.

Kogenerační jednotky je potřebné provozovat minimálně 4000 až 5000 hodin ročně a mít smysluplný odbyt jak pro teplo, tak také pro elektřinu. Jen tak lze zajistit jejich rozumnou finanční návratnost (cca 5 roků).

Je známo, že kogenerační jednotky se hodí všude tam, kde vypočtená tepelná ztráta objektů je okolo 50 kW a v objektech je požadován ohřev užitkové vody a kdy roční celkové náklady na teplo a elektřinu jsou okolo 300 až 400 tisíc korun.

Vlastní návrh kogenerační jednotky musí být řádně promyšlen a musí být splněny základní podmínky efektivního trvalého odběru tepla i elektřiny. Umístění kogenerační jednotky v obytné budově musí být souladu s hygienickými předpisy, které se týkají hluku a vibrací. To lze vyřešit kvalitními protihlukovými kryty a antivibračními podložkami.

Pokud budete chtít poradit konkrétněji, musíte mi sdělit k jakému účelu a pro jak energeticky náročný objekt má kogenerační jednotka sloužit.


S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Klotherm tisk