Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.7.18 / dotaz č. 95772
V současné době zatepluji kůlnu 9x3 metry, kde bude pokoj 3x4metry a sauna s vířivkou 6x3metry.potřebuji prostor zabezpečit proti zamrznutí v době nevyužívání sauny a vířivky.
Děkuji za odpověď.Prostor je vysoký cca 2,6m.

Hezký den,

protože nemám další potřebné informace, jaká je stávající obvodová konstrukce objektu, doporučuji Vám zateplení provést za asistence stavebního projektanta tak, aby byla dodržena ČSN 73 0540-2 a další související závazné stavební normy a také předpisy. Tak budete mít jistotu, že bude správně navržena skladba zateplení a také bude navržen správný technologický postup prací.

Pokud bude zateplení řádně provedeno bude stačit místnosti v objektu v zimním období proti zamrznutí tepelně temperovat. Pokud se bude jednat pouze o přechodné řešení, můžete použít například elektrický přímotop s termostatem, který bude udržovat Vámi nastavenou teplotu proti zamrznutí, nebo mobilní PB infrazářič, který však vyžaduje přívod spalovacího vzduchu do místnosti.

V případě požadavku na celoroční provoz bych Vám doporučil zvážit instalaci podlahového vytápění v kombinaci s otopnými tělesy. Jako zdroj energie lze použít elektřinu a tou napájet elektrické topné kabely podlahového vytápění a elektrické topné těleso vnořené v otopných tělesech. Můžete také použít elektrické sálavé stropní panely.

Další volbou by mohl být teplovodní systém, kde by pak mohl být zdrojem tepla malý elektrický přímotopný kotel a nebo tepelné čerpadlo vzduch-voda. Výkon těchto zdrojů tepla bude samozřejmě závislý na vypočtené tepelné ztrátě objektu. Ta by měla být co nejmenší. S tím by Vám měl pomoci projektant vytápění.

Jaký způsob nakonec zvolíte bude záviset na Vašich finančních možnostech a také na technických podmínkách Vaší stavby.

Rozhodně se však poraďte přímo na místě s odborníky.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Klotherm tisk