Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.7.18 / dotaz č. 96309
Mohu získat nějakou dotaci na peletová kamna s výměníkem (HAAS+SOHN HSP 6) nahrazuji s nimi starý Dakon?
Kotel na pelety tj. ze sásobníkem se mi nevejde do místnosti určené pro zdroj tepla.
Hezký den,

v současné době jsou aktuální tzv. Kotlíkové dotace, kdy jsou v jednotlivých krajích prováděny výzvy pro fyzické osoby.

Pro Vás je důležitá tato informace:

DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE - 3. Výzva Ústeckého kraje
Příjem elektronických žádostí bude ukončen dne 30. 4. 2018 ve 12.00 hodin. V současné době jsou již žadatelé zařazováni do „zásobníku žadatelů“ (náhradníků). V případě uvolnění finančních prostředků budou žadatelé zařazeni do programu dle pořadí doručených žádostí.

Příjem žádostí dle výše uvedeného u vás zřejmě skončil, ale je potřebné se na vašem Krajském úřadě zeptat, kdy bude další výzva.

Zde na níže uvedené internetové adrese najdete kontaktní údaje na pověřené pracovníky KÚ a také podklady týkající se podávání žádosti o dotaci:

https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-kotlikova-dotace-3-vyzva-usteckeho-kraje/d-1716304/p1=204744

Obecně jsou dány tyto podmínky:

Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy)

Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu.

Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.

Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla:

80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč;
75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován automatický kotel na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.

Nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce


Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Klotherm tisk