Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.9.18 / dotaz č. 97921
Dobrý den v místě kde mám chalupu teče potok o průtoku asi 50 l/min.Protože chci být soběstačný na elektrickou energii rad bych zjistil zda existuje nějaká mini vodní turbína která by se sem dala umístit? Máte s tím prosím zkušenosti? Děkuji za jakékoliv informace.
Děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti na něj odpovídám následující:
Pro Vámi uvedený průtok 50 l/min. je možné použít turbínu SETUR. Tato miktoelektrárna je vhodná pro průtoky 2 – 20 l/s a spádu 2 – 20 m.
Výrobcem těchto MVE je MECHANIKA, Dvůr Králové s.r.o. Jednalo by se patrně o typ SETUR DVE 120. DVE 120 je ekologický zdroj el. energie. Jednotka je upevněna na vtokovém bloku, do kterého je zaústěno potrubí. Soustrojí dodává výkon o napětí 12 nebo 24 V. Získaná energie je vhodná k akumulaci v bateriích. Pro převod z DC na AC 230 V je nutné použít střídač.
Další možností je FE v ostrovním provozu. Vzhledem k tomu, že Vámi uvedený průtok je pod doporučenými průtoky el SETUR (je nutné prověřit), bude možná lepší uvažovat o ostrovní FE.
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný* - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Energie vody
tisk