Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.10.18 / dotaz č. 99443
Dobrý den, vyplatí se z hlediska ekonomiky dodatečně pořídit na střechu rodinného domu solární panely pro ohřev teplé vody, když je pro ohřev využíván kotel na plyn?
Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu k nákladům na instalaci solárních panelů pro ohřev vody sděluji.
Váš současný způsob ohřívání vody pro užitkové účely vyžaduje provoz plynového kotle i v obdobích, kdy výkon kotle není využíván, zejména v přechodných obdobích a v létě. Při těchto podmínkách kotel pracuje se zhoršenou účinností a jeho provoz je neekonomický proto drahý.
Možnosti využívání termosolárních systémů jsou následující: pro přípravu teplé vody, nebo pro přípravu teplé vody a přitápění. Správně navržené solární panely mohou zabezpečit dostatečnou dodávku teplé vody od jara do podzimu.
V současné době je možno žádat o dotaci na instalaci termosolárního systému v rámci programu Nová zelená úsporám. Výše dotace na solární termický systém na přípravu teplé vody může dosáhnout 35 000 Kč; výše dotace na termický systém na přípravu teplé vody a na přitápění až 50 000 Kč.
Poskytnutí dotace podle tohoto programu je ale vázáno na podmínku, že bude použito schválených výrobků a že montáž bude provádět oprávněná firma. Je proto výhodné obrátit se na některou z firem, které dodávku a montáž solárních panelů nabízejí. Jejích nabídky jsou uvedeny na internetu. Po sdělení potřebných vstupních údajů a požadavků zpracují návrh instalace včetně rozpočtu. Z několika návrhů od různých firem je pak možno zvolit ten nejlépe vyhovující.
Jedním z ukazatelů, podle kterého se budoucí uživatel rozhoduje, zda solární systém instalovat, je návratnost investice. Podle místních podmínek a rozsahu použitých součástí instalace je návratnost takovéto investice v rozsahu 5 – 15 let. S využitím dotace bude ještě kratší.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB