MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Odpadové hospodářství ČR...aneb nebojme se spaloven!

Odpadové hospodářství je důmyslně promyšlený systém, který preferuje využití odpadů před jeho odstraňováním. Správným tříděním a přehodnocením našich postojů k zařízení na energetické využití odpadů můžeme sami výrazně přispívat k ochraně životního prostředí.
Recyklací využití odpadů zdaleka nekončí. Odpady nemusí být pouhým zdrojem látek, ale také zdrojem energie. Ve spalovnách se spaluje směsný komunální odpad, tedy odpad, který již nemá žádné další využití a který by proto končil na skládkách.