MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Postupy při formulaci energetických cílů, cílových hodnot a programů managementu hospodaření s energií v rámci ČSN EN 16001

Rok vydání: 2011
Zdroj: Vít Klein, PhD.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/postupy-pri-formulaci-energetickych-cilu_csn_en_16001.pdf

V roce 2010 byla uvedena v platnost česká verze evropské normy EN 16001: 2009 Energy management systems pod označením ČSN EN 16001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití.
Tato norma si klade za cíl pomoci organizacím při vytváření systémů a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti. To by následně mělo vést ke snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systematického managementu hospodaření s energií. Princip normy je koncipován tak, aby doplňoval strukturu moderního řízení, kterou organizace často implementují. Norma ČSN EN 16001 tak patří do „rodiny“ norem ČSN EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality, ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu a OHSAS 18001 - Systémy managementu BOZP.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect