MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

KATALOG CEN PRVKŮ A FUNKČNÍCH DÍLŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A SOUSTAV

Rok vydání: 2013
Zdroj: STÚ‐E, s.r.o.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/ef13_3103_stu-e_katalog_2013.pdf

Ekonomický rozbor se provádí stanovením tzv. celkové ceny podle evropské normy ČSN EN 15459 – Energetická účinnost budov – Metoda ekonomického hodnocení energetických soustav v budově. Ekonomické hodnocení celkovou cenou by se mělo provádět i u EA a energetického posudku. Metodika požaduje posuzování v tzv. výpočetní době 30 let pro bytové budovy a veřejné budovy a výpočetní době 20 let pro obchodní, nebytové budovy. Stanovují se pro prvky, funkční díly i soustavy náklady: vstupní investice v roce 0; obnovovací náklady prvků, funkčních dílů i soustav TZB v průběhu výpočetního období, zbytková hodnota prvků, funkčních dílů i soustav v konci výpočtového období; náklady na preventivní údržbu, náklady na energii.
V publikaci jsou zpracované katalogové listy pro vybrané funkční stavební díly stavební konstrukce. V katalogových listech - tabulkách jsou definovány stavební funkční díly a jejich tepelně-technické parametry a stanoveny investiční náklady na měrnou jednotku (m2, ks, kpl, atd.). Náklady jsou stanoveny v úrovni cen roku 2013 a ověřeny náklady dosaženými ve vybraných realizacích. Katalogové listy pro soustavy TZB jsou zpracovány specifickým způsobem, a to pro dílčí části soustav TZB a jejich prvky, ovlivňující potřebu, a to části sdílení, rozvodů, akumulace a zdrojů. V závěru je uveden příklad stanovení celkové ceny pro bytovou budovu.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect