MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb.

Rok vydání: 2013
Zdroj: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/ef13_3130_new_web_cvut_projekt-zprava_celek_v0.pdf

V průběhu roku 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 78/2013 Sb., která je prováděcí vyhláškou k novele zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií.
Tato Vyhláška je mimo jiné reakcí na nové požadavky Směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov a zásadně mění způsob hodnocení energetické náročnosti v České republice.
Energetickou náročností budovy se rozumí vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.
Výpočet energetické náročnost budovy se provádí intervalovou výpočtovou metodou
minimálně s délkou měsíčního výpočetního kroku na zónovém modelu budovy, zatíženém
typickým profilem užívání a klimatickými daty. Dynamické vlastnosti budovy jsou zahrnuty ve výpočtu pomocí činitele využití tepelné kapacity budovy, účinností systémů technických zařízení budovy a účinností využití tepelných zisků.
Energetická náročnost se vyjadřuje ukazateli energetické náročnosti budov. Komplexnost a objem výpočtů nutných ke stanovení ukazatelů energetické náročnosti
budov vede k nutnosti použití výpočetní techniky a ruční zpracování výpočtu je s výjimkou nejjednodušších objektů prakticky nemožné.
Hodnocení energetické náročnosti se provádí na základě porovnání ukazatelů energetické náročnosti posuzované budovy s ukazateli energetické náročnosti referenční budovy, definované vyhláškou č. 78/2013 Sb. Výstupem hodnocení energetické náročnosti je PENB, ve kterém jsou v textové a názorné grafické podobě uvedeny výsledky hodnocení jednotlivých ukazatelů a další údaje, vyžadované platnou legislativou.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect