MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Energy for Sustainable Development III: Energy Savings - Economics and Links to other Policies

Rok vydání: 2011
Zdroj: KNÁPEK, Jaroslav, STREICHER, Wolfgang, VOJÁČEK, Ondřej et al.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/energy-for-sustainable_3.pdf

ANGLICKY
Kapitoly knihy pojednávají o dílčích aspektech energetických úspor, využívání obnovitelných zdrojů energie, se vztahem energetické politiky a ochrany ovzduší, dlouhodobými aspekty rozvoje energetiky a ekonomickou efektivností podpor úspor energie.

Chapters of this book deal with various aspects of energy savings, utilization of renewable energy sources, connections between air protection and energy policies, long-term aspects of energy development, and economic effectiveness of support to energy savings.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect