MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

BIOMETAN hospodárné užití obnovitelných zdrojů energie

Rok vydání: 2012
Zdroj: GAS, s.r.o.; Ing. Jan Žákovec
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/2201-gas-s.r.o.-biometan.pdf

Publikace má za cíl shrnout fakta o biometanu a je určena k osvětové a informační činnosti převážně těm, kteří se zabývají výrobou bioplynu, ale i zájemcům
z řad odborné a laické veřejnosti.
Popisuje a propaguje ekologickou výrobu a provoz biometanu, který jako obnovitelný zdroj energie s nízkými uhlíkatými emisemi můžeme označit jako palivo budoucnosti. Uvádí jakými způsoby lze bioplyn čistit a upravovat, aby se dosáhlo požadovaných hodnot jednotlivých složek a tím byl biometan záměnný se zemním plynem.
Požadavky na kvalitu plynu se v jednotlivých evropských zemích mírně liší, lze je porovnávat i s ohledem na využití biometanu. Na příkladech projektů ze zahraničí lze ukázat, jak jsou projekty ekonomicky náročné a porovnat jednotlivé technologie.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect