MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

SVĚTELNÉ ZDROJE A SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V ROCE 2012

Rok vydání: 2012
Zdroj: Seven, o.p.s.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/2230-seven-svetelne-zdroje-a-svitidla.pdf

Cílem publikace je informovat širokou veřejnost o možnostech využití nových typů světelných zdrojů (typu LED) ve veřejném osvětlení a jejich porovnání s dosud nejrozšířenějšími zdroji – vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Část publikace se také věnuje probíhajícím změnám v parametrech a konstrukci nových typů LED svítidel pro veřejné osvětlení a prognózami jejich budoucího vývoje.
Publikace je určena zástupcům měst a obcí, dotčeným pracovníkům na obecních a městských úřadech, ale poslouží i projektantům osvětlení, pracovníkům technických služeb. Problematika je nicméně formulována zjednodušeně, aby byla srozumitelná široké laické veřejnosti.
Veřejné osvětlení je veřejnou službou, která slouží občanům pro zvýšení bezpečnosti a komfortu na veřejných místech.
Moderní veřejné osvětlení má splňovat několik důležitých požadavků, a to zejména na:
bezpečnost osob a majetku, včetně zajištění vhodných zrakových podmínek pro řidiče a chodce, estetické vnímání – vzhled nočního města či obce a orientace, ekonomii provozu – náklady na spotřebu el. energie a na údržbu osvětlovací soustavy, omezení nevhodného vlivu na okolní prostředí (rušivé světlo). K nejvýznamnějším změnám v oblasti světelné techniky v současné době patří prudký rozvoj nových polovodičových světelných zdrojů (LED), které se výraznou měrou začínají uplatňovat také ve veřejném osvětlení.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect