MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

HODNOCENÍ ENERGETICKÉ A EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI TECHNOLOGIÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ APLIKOVATELNÝCH V ČESKÉ REPUBLICE

Rok vydání: 2014
Zdroj: EVECO Brno, s.r.o.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/4100_eveco_hodnoceni_vyuziti_odpadu.pdf

Projekt navazuje a využívá výsledky a datovou základnu získanou při řešení studie názvem „Modelování dopadů podpory energetického využití odpadů na konečné spotřebitele za podmínek zákazu skládkování“. Při jejím řešení byl využit ojedinělý přístup stochastické simulace, kde pomocí výpočtového nástroje NERUDA byly provedeny tisíce simulačních výpočtů s cílem modelovat konkurenční boj mezi koncovými zařízeními v ČR. Konkrétně byly řešeny následující body:
•Analýza nasazení technologií závodů na energetické využití odpadu (dále ZEVO) v rámci EU, kdy byla vypracována detailní databáze ZEVO v EU a některých dalších evropských státech.
•Na základě statistického vyhodnocení databáze byly definována technologické základní technologické koncepty ZEVO, pro které byly vypracovány hmotové a energetické bilance spolu se stanovením investičních a provozních nákladů.
•Vyhodnocení technologických konceptů z pohledu účinnosti celého technologického řetězce.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect