MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Technická zpráva o projektu „Databáze referenčních klimatických roků pro území ČR“

Rok vydání: 2010
Velikost: 694.2 kB
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/techzprava_projektumpo2009_04_07vcpriloh3a4.pdf

Úkolem ČHM v rámci přidělené dotace je:
Rozšířit stávající databázi šesti referenčních klimatických roků (zkráceně RKR) počítaných metodou, kterou stanovuje národní příloha k ČSN EN ISO 15927—4, a to pro výchozí období 1991-2005. Bude vytvořen 1 nový páteřní referenční klimatický rok pro oblast Českomoravské vysočiny (pravděpodobně Přibyslav) a 5 doplňkových referenčních klimatických roků dle dostupnosti radiačních dat a potřeby prostorových interpolací, s přihlédnutím k hustotě osídlení (pravděpodobně Kadaň, Churáňov, Luká, Kuchařovice, Praha-Klementinum). Doplňkovými RKR se rozumí staniční RKR vytvořené s ohledem na výběr rokoměsíců v oblastech působnosti páteřních RKR.

Zdokonalit prostorovou aproximaci RKR na úrovni okresů či katastrů s rozlišením výškových pásem nejméně 100 m v návaznosti na požadavky stávající legislativy při navrhování a posuzování tepelného a vlhkostního chování stavebních konstrukcí, provozu technických zařízení pro vytápění a chlazení a při posuzování energetické náročnosti budov. K tomu účelu bude využita širší databáze meteorologických dat ČHMÚ z období 1991-2005, dle potřeby i z delšího období. Budou využity i poslední znalosti a zkušenosti s obdobnou problematikou v zemích EU.

Vytvoření a provozování internetové aplikace pro poskytování RKR na úrovni katastrů s rozlišením výškových pásem nejméně 100 m bez dalších poplatků ze strany uživatelů. Výchozím podkladem bude interní programová aplikace generace RKR vytvořená v rámci „Investiční dotace MPO č. 122142-8903, Databáze meteorologických dat prezentujících klimatické podmínky na celém území ČR“, která bude transformována do internetové aplikace zároveň se zdokonaleními realizovanými v rámci předchozích dvou bodů předmětu zakázky.

Klimatická data můžete získat na výše uvedené internetové adrese zdroje, tedy Českého hydrometeorologického ústavu.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect