MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

METODIKA PRO KONTROLU KVALITY ENERGETICKY VELMI ÚSPORNÝCH DOMŮ, SE ZAMĚŘENÍM NA VELKÉ NOVOSTAVBY

Rok vydání: 2015
Zdroj: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. arch. Josef Smola
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/122d142005501_zaverecna_zprava_priloha3_metodika_kontroly_k-1.pdf

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov je implementovaná do českého právního řádu zákonem č. 318/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a novou prováděcí vyhláškou č. 78/2012 Sb.
Posláním metodiky je seznámit cílovou skupinu se zásadními změnami, které nové právní předpisy pro výstavbu budov s velmi nízkou energetickou náročností přinášejí, a návazně na to s požadavky a principy návrhu energeticky vysoce úsporných budov, jejich realizace a provozu a to ve specifické oblasti, jakou je kontrola kvality.
Cílovou skupinou jsou zástupci veřejných zadavatelů zodpovědní za kontrolu kvality projektové dokumentace a následně realizaci stavby a dále odborná veřejnost, především technické dozory stavebníka, autorské dozory projektanta, provádějící vlastní kontrolu kvality projektové dokumentace a provádění stavby.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect