MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Ukázkový energetický audit soustavy veřejného osvětlení s komentářem a variantními řešeními

Rok vydání: 2015
Zdroj: Ing. Martin Škopek, Ph.D. a kol.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/dokument/EAVO_Svetelkov-Komplet.pdf

Zpracovaná data jsou použita z blíže nespecifikovaného, avšak reálného města. Naměřené údaje jsou taktéž reálné, nekorigované.
Předložená publikace prezentuje možnosti úspor, komentáře a postupy, jež byly voleny s ohledem na popisovaný stav, a proto nemohou řešit úplně všechny možné situace. Nelze je mechanicky aplikovat na všechny typy soustav veřejného osvětlení, ale zcela jistě může předkládat jakýsi návrh řešení či
směr, kterým se při řešení konkrétních situací ubírat.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect