MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Otázky a odpovědi z oblasti veřejného osvětlení

Rok vydání: 2015
Velikost: 975.4 kB
Zdroj: Ing. Martin Škopek, Ph.D. a kol.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/faq-vo-efekt2015.pdf

Předložená brožura představuje souhrn otázek a odpovědí z problematiky provozování veřejného osvětlení. Většina dotazů byla v nedávné minulosti autorům reálně položena, některé byly převzaté z internetu. Dotazy byly příp. přeformulovány atp. a rozčleněny do logických celků podle vzájemné tematické příslušnosti. Veškeré odpovědi se váží k době zpracování této brožury, tedy podzimu roku 2015.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect