MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

TRH S PLYNEM - ÚVOD DO LIBERALIZOVANÉ ENERGETIKY

Rok vydání: 2015
Velikost: 13.7 MB
Zdroj: Asociace energetických manažerů
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/kniha-trh-s-plynem.pdf

Liberalizace zásadně změnila role a aktéry v sektoru, vazby mezi jednotlivými hráči, podílejícími se na výrobě, přenosu a přepravě, distribuci a dodávce elektřiny a plynu a dala vzniknout řadě nových institucí. Výsledkem je mizející role státu v tomto sektoru, závislost cen elektřiny a plynu na zahraničních a světových trzích a možnost podílet se na trhu s elektřinou a plynem ať již jako spotřebitel, či jako aktivní účastník trhu na straně výrobce, obchodníka či některé z tržních institucí. Původně jednoduché vztahy, kdy jeden subjekt zodpovídal za cestu elektřiny a plynu od výrobce ke spotřebiteli a za jejich dodávku včetně jejich spolehlivosti a kvality, se stala mnohem složitější a znalost tohoto prostředí, fungování trhu a schopnost orientace na něm se stává nutností pro velké množství lidí pracujících v energetice a výhodou pro mnohem širší okruh spotřebitelů, kteří mohou díky znalostem ovlivnit svůj stále rostoucí účet za energie.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect