MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Energie z odpadů – výzva pro 21. století

Rok vydání: 2017
Velikost: 16.4 MB
Zdroj: kolektiv aurorů z více institucí
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/publikace_wasten_nove.pdf

Výzkum a vývoj postupů a technologií v odvětví zpracování odpadů dosáhl v současné době rozsahu srovnatelného s ostatními průmyslovými obory. V čele tohoto procesu stojí moderní legislativa, která je v zemích EU založena na jednoduchém schématu podporujícím prevenční postupy a systémy materiálového a energetického využití odpadu a pro nevyužitelný odpad pak na technologiích jeho bezpečného odstranění. Současně tato legislativa podporuje princip blízkosti, tj. nakládání s odpady přednostně v místě jejich vzniku.
Česká republika vyniká relativně vysokou měrnou produkcí komunálního i průmyslového odpadu, přetrvává nelichotivý stav, kdy podstatná část odpadů je skládkovaná. Tento zásadní problém odpadového hospodářství je předmětem řešení již více než dekádu a přestože byla novela zákona o odpadech připravována v duchu evropské směrnice (92/2008), stále není v této oblasti nastavena uspokojivá strategie.
Publikace Energie z odpadů – výzva pro 21. století představuje odpady jako významný zdroj energie. Problematika využití odpadů jako zdroje energie je zkoumána z hlediska jejich zakotvení v české i evropské legislativě v souladu s hierarchií nakládání s odpady. Součástí publikace je dále posouzení aktuálního stavu používaných technologií na energetické využití odpadů a také perspektivních technologií s potenciálem budoucího vývoje. Klíčovou otázkou budoucího rozvoje energetického využití odpadů je přenos zahraničních zkušeností včetně transferu moderních technologií a financování výzkumu a následného zavedení ověřených technologií do praxe. Publikace Energie z odpadů – výzva pro 21. století se věnuje návrhu optimálních způsobů financování výzkumu, vývoje a pilotních projektů využití odpadů a obsahuje také doporučení možností podpory vývoje technologií na energetické využití odpadů ze strany státní správy včetně konkrétních možností využití dotačních prostředků z fondů EU.
Vytvořená publikace má přispět k zásadní diskuzi o možnostech nakládání s odpady
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect