Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Odborné publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Publikace k tématu 

Publikace k tématu: Elektromobilita

Vodík pro udržitelnou budoucnost

Publikace je rozdělena na 2 základní částí, přičemž první vznikla na základě spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a druhá se společností Cheminvest.
Co se týká obsahu, tak v první části Je pojednáno o zasazení vodíku do ekonomického a legislativního rámce EU a České republiky a nemalá část Je věnována taktéž dílčím metodám výroby vodíku. Druhá část navazuje tematicky na tu první a zabývá se zejména různými druhy využití vodíku průmyslu a dopravě.
V úvodu publikace Je vysvětleno, proč Je vodík považován za významný prvek pro lidskou společnost. Bez vodíku by totiž nebyla možná řada klíčových chemických postupů, které Jsou využívány zejména při výrobě amoniaku, zpracování ropy a v potravinářství. V posledních letech však Jeho význam výrazně vzrostl v souvislosti s tím, že začal být vnímán Jako médium vhodné pro energetické využití. Jelikož na rozdíl od uhlíkatých paliv spalováním vodíku vzniká voda a nedochází tak k emisím C02, což Je významné především pro snižování emisní stopy.