Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Měření a hodnocení světelně technických veličin

Cílem předkládaného produktu tedy je popis základních principů uplatňovaných při realizaci osvětlovacích soustav a objasnit energetickým auditorům šířeji problematiku osvětlení a osvětlovacích soustav tak, aby byli při zpracování energetických auditů schopni správně aplikovat legislativní požadavek ve vztahu k identifikaci stavů nehospodárnosti.
Rok vydání:  2004
Velikost:  0 kB
Zdroj:  Martia
Stáhněte zde