Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

NÁVRH NASTAVENÍ POŽADAVKU NA VYUŽITÍ OZE PRO BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE PRO ÚČELY ÚPRAVY VYHLÁŠKY Č. 78/2013 SB., PŘÍPADOVÉ STUDIE

Primárně je testována parametrizace současného způsobu zajištění podílu OZE, tedy definováním vhodného procentního odečtu od hranice referenční spotřeby neobnovitelné primární energie.
Testování bylo provedeno na celkem 16 budovách (7 rodinných domech, 5 bytových domech a 4 budovách jiného funkčního využití).
Využité budovy jsou vždy reálné případy objektů navržených jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie ve fázi projektové dokumentace. Geometrie objektu vychází vždy z podkladů projektové dokumentace, dílčí technické systémy a vstupní hodnoty byly upraveny dle potřeby do modelových situací.
Rok vydání:  2018
Velikost:  2.1 MB
Stáhněte zde