Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Úspory energií vlivem změny vykonávání práce z prezenční na distanční formu

Publikace s názvem Úspory energií vlivem změny vykonávání práce z prezenční na distanční formu publikace je zaměřena na zpracování přehledu o energetických úsporách vlivem nového trendu vyvolaného nenadálou událostí covid-19, který se citelně promítne do časové řady výroby/spotřeby energie z posledních let. Publikace je určena pro širokou laickou i odbornou veřejnost včetně studentů středních a vysokých škol. Publikace nastiňuje a kvantifikuje také možné úspory pro potřeby státní sféry, např. MPO a MD.
Pomocí metodických přístupů v oblasti modelování spotřeb a typových diagramů, které jsou žadatelem dlouhodobě rozvíjeny, je možné spolu s odhadem chování zaměstnanců a zaměstnavatelů stanovit energetické úspory, které s sebou toto chování přinese. Energetické úspory se týkají zejména snížení spotřeby energií kancelářských prostor, a to zejména na chlazení, vytápění a osvětlení. Dále je možné kalkulovat úsporu energetických zdrojů při využívání individuální osobní dopravy do zaměstnání a s tím vyčíslení také objemu negativních externalit s tím spojených. Výši celkových úspor je, jak správně žadatel konstatuje, samozřejmě nutné korigovat dílčím navýšením spotřeby domácností, které lze stanovit na základě analýzy diagramů spotřeb energií této skupiny odběratelů.
Velikost:  941.3 kB
Stáhněte zde