Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Metodické pokyny pro obnovu, provoz a údržbu veřejného osvětlení

Příručka je zaměřená na popis veřejného osvětlení a je koncipována tak, aby hloubkou svých sdělení dala návod správcům veřejného osvětlení (zástupcům měst a obcí) jak se k veřejnému osvětlení chovat a jak posuzovat nabídky na jeho obnovu a údržbu.
Rok vydání:  2008
Velikost:  2.7 MB
Zdroj:  VŠB, Ostrava
Stáhněte zde