Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Dominantní vlivy ovlivňující spotřebu elektrické energie osvětlovacích soustav

Cílem této příručky je seznámit odbornou i laickou veřejnost s možnostmi snižování energetické náročnosti osvětlovacích soustav. Osvětlovací soustavy nás v běžném životě doprovázejí na každém kroku, tudíž je nutné v rámci publikace rozebrat jak osvětlovací soustavy pro vnitřní osvětlování, tak soustavy pro venkovní prostředí. V obou případech se především jedná o možnostech svítidel a světelných zdrojů a možností jejich řízení a údržby.
Rok vydání:  2007
Velikost:  6.6 MB
Stáhněte zde