Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

EPC vzorová smlouva

Energetické služby se smluvně zaručenou úsporou (se zárukou) jsou zaměřeny na snižování provozních energetických nákladů v budovách, komplexech budov, provozních areálech. S výhodou lze metodu EPC využít na snížení provozních úspor nejen na budovách či veřejném osvětlení v majetku obcí nebo krajů.

Metoda EPC je komplexní odborná služba dodávaná na klíč firmou energetických služeb. Umožňuje snížení energetických nákladů pomocí úsporných opatření. K dosažení provozních úspor (tj. snížení spotřeby energie) se využívají opatření investičního i neinvestičního charakteru, zejména však investice do nových technologií. Potřebné investice poskytne dodavatel služeb ESCO a zákazník je postupně splácí až z dosahovaných úspor na provozních nákladech.

Zveřejněná vzorová smlouva je použitelná nejen pro příspěvkové organizace státu, ale pro všechny ostatní zájemce o metodu EPC, například obce, kraje, vlastníky průmyslových či zdravotnických areálů apod. (s výjimkou organizačních složek státu).
Rok vydání:  2011
Velikost:  74.6 kB
Zdroj:  MPO
Stáhněte zde