Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Teplo a jak na to

Člověk je tvor pohodlný a vyžaduje přiměřeně tepla. A tady začíná problém – trochu se nám vytratila z mysli ta přiměřenost, ztratili jsme vazbu na to, že vše má svoji penězi vyčíslitelnou hodnotu a že i teplo může být drahé. O tom, že hospodaření s teplem není tak úplně jednoduchá záležitost, pojednává tato brožurka. Neklade si za cíl obsáhnout vše, co člověk o teple a hospodaření s ním potřebuje vědět. Pokouší se předložit informace, které veřejnosti pomohou orientovat se tak, abychom si s každým teplem, které pro svůj život potřebujeme, dovedli alespoň trochu poradit
Rok vydání:  2011
Stáhněte zde