Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Kriteriální hodnocení energetické efektivnosti vybraných elektrospotřebičů při veřejných nákupech a zakázkách

Předložená publikace se věnuje praktickému postupu veřejného sektoru při nákupu nebo pořizování budov, zboží, energie nebo služeb v případě, že je s nimi spojena spotřeba energie. Publikace tak vyhovuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2006/32/ES o energetické efektivnosti a energetických službách i zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. Kromě toho obsahuje dostupné informace o dokumentech, vyhláškách, nařízeních a normách, které se tohoto problému týkají. Ne vždy jsou takové informace k dispozici a proto publikace má posloužit k podrobnějšímu informování nakupujícího o energetické efektivnosti resp. úsporách energie. Pomocí různých technologií jsou úspory energie spojeny i s ochranou životního prostředí, hlavně sníženými emisemi, kterým se částečně publikace rovněž věnuje.
Zavedení energetické efektivnosti do nákupů a služeb má i zprostředkující cíl. Pokud se veřejný sektor začne řídit energetickou efektivností při nákupech a službách, podpoří a snad i rozhýbe postupně trh s energeticky efektivními výrobky.
Rok vydání:  2011
Stáhněte zde