Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Měření a verifikace energetických úspor - příručka pro konečného spotřebitele

Příručka je určena pro zvýšení osvěty v oblasti měření a verifikace energetických úspor. Je zaměřena na pomoc majitelům objektů, manažerům a obecně konečným spotřebitelům v otázkách jak stanovit, měřit a ověřovat energetické úspory. Zejmény ty, které vznikly realizací energeticky úsporných opatření. Příručka uvádí zásady osvědčených metod MaV, jak je podporuje mezinárodní protokol...EVO, který je uznávaným t¨standardem. Součástí jsou také modelové příklady aplikace MaV.
Rok vydání:  2011
Velikost:  2.6 MB
Stáhněte zde