Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MEZINARODNI ENERGETICKA ROČENKA 2011

Kniha obsahuje základní informace o světové, evropské a české energetice, v členěni na energetiku, uhelný průmysl, kapalná paliva, plynárenství, elektroenergetiku, emise a obnovitelné zdroje. V závěrečné kapitole jsou definice, zkratky, konverzní tabulky.
Oblast energetiky je jednou z nejdůležitějších oblasti světové politiky, politická stabilita v oblastech zdrojů paliv ovlivňuje světové ceny paliv a následně i téměř všech produktů.
Publikace na cca 300 stranách obsahuje převážně tabulky a grafy, nejsou uváděny žádné komentáře, a tak
si čtenáři mohou vytvořit svůj vlastni názor na postaveni českých energetických oborů, společnosti a firem v konkurenčním prostředí v oblasti paliv a energii
Rok vydání:  2011
Zdroj:  MPO, CONTE spol. s r.o., Agentura ČSTZ, s.r.o.
Stáhněte zde