Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Možnosti úspor energie ve velkých výrobnách

Zvýšení energetické účinnosti výroby elektřiny a tepla z uhlí přispěje k napjatosti na trhu uhlí. Součástí práce jsou i dlouhodobé bilance hnědého a černého uhlí a jejich vývoj v měnících se situaci na straně jejich zdrojů a potřeb, vč. vlivu zaváděné a připravované legislativy.
Rok vydání:  2013
Stáhněte zde