Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Energetický průkaz bytových domů

od 1. ledna 2013 platí novela zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., která vyšla jako zákon
č. 318/2012 Sb. Předpis k tomuto zákonu je Vyhláška o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb., která platí od 1. dubna 2013. Oba tyto předpisy přinášejí významnou změnu v povinnostech vlastníků budov, zejména povinnost mít "průkaz energetické náročnosti budovy". Brožura má za cíl informovat o těchto povinnostech srozumitelným způsobem zástupce bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.
Kromě základních informací chce také přispět k názoru, že pořízení energetického průkazu pro bytový dům je pro jeho vlastníka nejenom povinnost spojená s náklady, ale také užitečný a cenný zdroj informací a inspirace pro nová energeticky úsporná opatření v bytovém domě.
Rok vydání:  2013
Zdroj:  Cerpad, o.s.
Stáhněte zde