Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

ANALÝZA POTENCIÁLU SPLNĚNÍ NÁKLADOVÉHO OPTIMA BUDOV S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE

Nákladově optimální úrovně energetické náročnosti budov a jejich téměř nulové spotřeby lze považovat za dva samostatné pohledy. Výsledky výpočtů z obou pohledů se nemusí nutně protnout a nemusí tedy nutně existovat množina řešení, která by byla nákladově optimální a přitom odpovídala téměř nulové spotřebě energie. Cílem této publikace je tento vztah v národních podmínkách ověřit.
U všech budov je zřejmé, že při instalaci systému nuceného větrání s účinnou rekuperací je možné dosáhnout na požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie kromě řešení, kde je hlavním zdrojem tepla na vytápění elektřina.
Řešení, kde je hlavním zdrojem tepla biomasa, kotel na zemní plyn, případně tepelné čerpadlo nebo některé CZT, je možno považovat za nákladově optimální (nebo je velmi blízko optimální hodnoty) při splnění požadavku na téměř nulovou spotřebu energie.
Pokud systém nuceného větrání s rekuperací není instalován, je splnění podmínek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie bez doplnění o obnovitelný zdroj energie nemožné nejen u elektrického zdroje, ale také uhelného (rodinný i bytový dům, administrativní budova i škola) a případně tepelného čerpadla (bytový dům). U některých variant je pak nutné použít skladby konstrukcí s lepšími tepelně-technickými vlastnostmi.
V případě bytového domu s hlavním zdrojem na elektřinu není možné splnit požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou bez instalace vysoce kvalitního systému rekuperace a tepelného čerpadla nebo solárního systému na přípravu teplé vody a/nebo fotovoltaiky.
Z hlediska citlivostní analýzy má významný vliv na „výhodnost“ jednotlivých zdrojů energie především způsob větrání budovy, tj. zda je instalován systém nuceného větrání s rekuperací, nebo je uvažováno pouze s přirozeným větráním.
Rok vydání:  2013
Velikost:  5.7 MB
Stáhněte zde