Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Energetická efektivnost bioplynových stanic - možná opatření pro vyšší stupeň využití bioplynu

Mezi lety 2006 až 2011 vzrostl počet tzv. bioplynových stanic v zemi z několika málo provozů na aktuálně možná již 150 zařízení a bude-li dynamický růst podobně dál pokračovat, může se v tomto desetiletí až zněkolikanásobnit. Překotný vývoj však začíná odhalovat hlavní slabinu velké většiny budovaných stanic - relativně nízkou účinnost přeměny získané energie bioplynu do užitečných dodávek elektřiny a tepla. Řešení, jak provoz BPS zefektivnit, však existují a cílem této publikace je jejich představení včetně vzorových příkladů z praxe s vyčíslením možných úspor z toho vyplývajících.
Rok vydání:  2011
Velikost:  4.4 MB
Zdroj:  Seven, o.p.s.
Stáhněte zde